Toimintamuodot

Seurat ovat Rauhanyhdistyksen keskeisin toimintamuoto.

Seurat alkavat virren tai Siionin laulun laulamisella, minkä jälkeen on seurapuhe. Puheen pitää tehtäväänsä siunattu pappi tai maallikkosaarnaaja. Seurapuheet perustuvat aina Raamattuun ja evankelisluterilaisen uskontunnustuksen opin pohjalle. Syntien anteeksiantamisen evankeliumi on keskeisintä sisältöä seurapuheissa. Seurojen tarkoitus on rohkaista ja tukea sanankuulijaa uskonelämässä, sekä kutsua Jumalan valtakuntaan sen ulkopuolella olevia ihmisiä.

Seuroja järjestetään yhdistyksen toimitalossa kolmesti viikossa, kesäaikaan harvemmin. Seuroja pidetään myös kodeissa, Tampereen ja lähiympäristön kirkoissa, seurakuntakodeissa sekä vanhainkodeissa. Sunnuntaiseuroissa on myös mahdollisuus englanninkieliseen tulkkaukseen.

Lapsi- ja nuorisotyö

Perhekerho on suunnattu äideille/isille ja alle kouluikäisille lapsille. Lauantaisin kerran kuukaudessa kokoontuu 3-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu lapsiparkkikerho . Pyhäkoulu toteuttaa Jeesuksen antamaa opetustehtävää lasten parissa. Raamattuluokan tarkoituksena on syventää lasten ja nuorten Raamatun tuntemusta ja hoitaa heidän uskonelämäänsä. Varttuneemmalle nuorisolle on eri teemoja käsitteleviä keskusteluiltoja. Rippikoulun käyneille nuorille järjestettävissä Nuorten perjantai-illoissa (Nupe) on raamattutuokion lisäksi mahdollisuus viettää vapaa-aikaa yhdessä.

Tarkemmat tiedot tiedotuslehdestä, toimintakalenterista ja toimitalon infotaululta.

Perhe- ja diakoniatyö

Lähimmäisistä välittäminen, niin lähipiirissä kuin ympäristössäkin, on meidän jokaisen yhteinen tehtävä. Rauhanyhdistyksen perhe- ja diakoniatyössä mukana olevat pyrkivät kuuntelemaan ja näkemään ihmisten henkistä, hengellistä ja aineellista hätää sekä vastaamaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Konkreettinen tuki voi olla esim. ruoka-avun järjestämistä, leiri- ja kurssimaksujen maksamista, vanhuksille auttamista ja seuranpitoa ja perheille lastenhoitoapua.

Älä anna köyhyyttä, äläkä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. (Sananlaskut 30:8)

Aikuisten toiminnan Aito-illoissa on mahdollisuus kohdata toisia uskovaisia ihmisiä, löytää uusia ystäviä ja saada tukea uskomiseen. Tiistaikerho on tarkoitettu lähinnä eläkeikäisille ja se tarjoaa toimintaa ja virkistävää yhdessäoloa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Ystäväkerho on tarkoitettu kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, sekä heidän perheilleen ja ystävilleen; kerhoa pidetään yhdessä Lempäälän ja Ylöjärven Rauhanyhdistysten kanssa. Naisten- ja miesten- ja aviopuolisoillat kokoavat keskustelemaan ja virkistäytymään yhteisten asioiden äärelle.

Katso myös Perhe- ja diakoniatyön oma sivu


Muuta toimintaa ovat mm. myyjäiset, leirit ja juhlat.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan Rauhanyhdistyksen toimintaan